Förslag till detaljplan för Käringbergsfoten

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för kyrkoverksamhet samt handel, kontor och restaurang. Del av Noret 55:3

Syftet med detaljplanen

Planens syfte är möjliggöra för etablering av lokal för kyrkoverksamhet, handel, restaurang och kontorsverksamhet. Detaljplaneförslaget är under framtagande.

Aktuellt område

Planområdet är beläget nedanför den gamla skidbacken i Limhagen.

Kommunala beslut

Positivt planbesked lämnades av Samhällsbyggnadsutskottet 2022-03-24 § 39. Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras.

Sidan uppdaterad: 2022-10-24