Förslag till detaljplan för Leksands strand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Förslag till detaljplan för camping- och stugområde, Leksands strand (Noret 62:28 m.fl.)

Syftet med detaljplanen

Planens syfte är att göra justeringar i befintlig detaljplan för att möjliggöra utveckling av camping, service och anläggningar.

Aktuellt område

Planområdet är beläget utmed Siljan, ca 2,5 km nordväst om centrala Leksand. Norr om planområdet ligger Leksand Sommarland och söder om området ligger Lugnet-Barkdals naturreservat.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsutskottet lämnade ett förnyat positivt planbesked 2021-12-09 § 205. Inom planbeskedets giltighetstid, två år, ska ett samrådsförslag presenteras. I annat fall måste ett nytt planbesked lämnas.

 

Sidan uppdaterad: 2022-11-29