Områdesbestämmelser

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Heden

I Leksands kommun finns ett antal områden med riksintressant kulturmiljö. I samband med byggnation i dessa områden måste man följa särskilt framtagna områdesbestämmelser.

Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera bygg-, rivnings- och marklovplikt samt placering, utformning och utförande av bebyggelse för att värna om den riksintressanta kulturmiljön.

I dokumentet Att bygga nytt i värdefull kulturmiljö kan du läsa mer om kulturmiljövård, det unika bebyggelsemönstret och byggnadstraditionen, men också om hur man ska gå tillväga vid nybyggnation i dessa områden.

Åtta olika områdesbestämmelser

I Leksands kommun finns områdesbestämmelser för åtta olika områden, bland annat pärlbandet av byar i östra Leksand. 

Sidan uppdaterad: 2022-11-30