Eldningsförbud

Från och med torsdagen den 8 juni 2023 klockan 12.00 råder det eldningsförbud i Leksands kommun. 
Läs mer om förbudet här.

 

Markanvisning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Johanna Ingre

  • Projektledare
  • johanna.ingre@leksand.se
  • 0247-804 51

Här publicerar vi information om de markanvisningstävlingar som kommunen har tillgängliga för dig som är byggintressent. Just nu har vi inga aktiva markanvisningar, men kika gärna regelbundet in på denna sida för att hålla dig uppdaterad.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggaktör. Markanvisningen ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om det aktuella markområdet. Marken kan överlåtas (säljas) eller upplåtas (lånas ut). Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) marken. Ett markanvisningsavtal är första steget i en markanvisningsprocess.

Markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal

Kommunen reglerar villkoren för markanvisning i ett markanvisningsavtal. Om dessa villkor uppfylls, skrivs under markanvisningsavtalets giltighetstid ett marköverlåtelseavtal.

Fyra olika markanvisningsmetoder

Markanvisning kan genomföras på olika sätt. Vid markanvisning tillämpar Leksands kommun fyra olika metoder:

  • intresseanmälan
  • direktanvisning
  • anbudsförfarande
  • markanvisningstävling.

Eftersom varje markområde har unika förutsättningar gör kommunen en bedömning från fall till fall vilken markanvisningsmetod som är mest lämplig och när i tid markanvisningen bör genomföras.

Sidan uppdaterad: 2023-04-19