Markanvisning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Johanna Ingre

  • Projektledare
  • johanna.ingre@leksand.se
  • 0247-804 51

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggaktör. På den här sidan finner du de antagna riktlinjerna för markanvisningar i Leksands kommun och information om de markanvisningstävlingar som kommunen har tillgängliga.

Markanvisningen ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om ett aktuellt markområde. Marken kan överlåtas (säljas) eller upplåtas (lånas ut). Huvudprincipen vid markanvisning är att kommunen ska överlåta (sälja) marken. Ett markanvisningsavtal är första steget i en markanvisningsprocess.

Riksdagen fattade beslut om lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar som trädde i kraft den 1 januari 2015. Riktlinjernas syfte är att i tidigt skede skapa tydlighet för Byggaktören avseende krav och förutsättningar för förhandling med kommunen om genomförande av ett byggprojekt. 

Den 22 maj 2023 fattade Leksands kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer, med skarpare krav och tydligare information än tidigare. De ersätter kommunens tidigare riktlinjer från 2015. Du hittar gällande riktlinjer längst ner på den här sidan.

Markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal

Kommunen reglerar villkoren för markanvisning i ett markanvisningsavtal. Om dessa villkor uppfylls, skrivs under markanvisningsavtalets giltighetstid ett marköverlåtelseavtal.

Fyra olika markanvisningsmetoder

Markanvisning kan genomföras på olika sätt. Vid markanvisning tillämpar Leksands kommun fyra olika metoder:

  • intresseanmälan
  • direktanvisning
  • anbudsförfarande
  • markanvisningstävling.

Eftersom varje markområde har unika förutsättningar gör kommunen en bedömning från fall till fall vilken markanvisningsmetod som är mest lämplig och när i tid markanvisningen bör genomföras.

Aktuella markanvisningar

Här publicerar vi information om de markanvisningstävlingar som kommunen har tillgängliga för dig som är byggintressent. Just nu har vi inga aktiva markanvisningar, men kika gärna regelbundet in på denna sida för att hålla dig uppdaterad.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15