Pågående utbyggnad av gång- och cykelvägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här hittar ni information om pågående utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägar.

Förskolan Myran – ÅVC

GC-vägen är färdigbyggd och asfalterad (beläggning ska kompletteras ca 50m i norr mot Myran där det idag bara är grus).
Belysningen och vägmärken är på plats.
Besiktning genomförs under hösten 2022.

Insjön, Furuvägen - Stengärdsvägen 

GC-väg byggd och asfalterad.

Belysning och vägmärken är på plats.
Besiktning genomförs under hösten 2022.

Insjön, Stengärdsvägen, Vabäcksvägen - Stengärsvägen 

GC-väg byggd och asfalterad.
Belysning och vägmärken är på plats.
Kantstöd och diken ska färdigställas.
Beräknas vara klart & besiktat hösten 2022.

Sidan uppdaterad: 2022-10-19