Åkerö brofäste

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Planområdet vid södra brofästet på Åkerö där det ska byggas många lägenheter på höjden

Detaljplanen för Åkerö brofäste med syftet att bygga bostäder vann laga kraft i mars 2023. På grund av konjunkturläget väljer nu fastighetsbolaget Lillskär AB att återlämna den markanvisning som företaget vann tidigt i processen innan detaljplanen fastställdes.

Sidan uppdaterad: 2023-11-03