Eldningsförbud

Från och med torsdagen den 8 juni 2023 klockan 12.00 råder det eldningsförbud i Leksands kommun. 
Läs mer om förbudet här.

 

Edshult 1:126

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

HSB vinnare i Markanvisningstävling Edshult 1:126

Området Edshult är beläget cirka 1 kilometer från Torget i Leksands centrum, mellan Åkerö i väster och Moskogen i söder. Edshult utgör en viktig del i Leksands kommuns bostadsförsörjningsplan och kommer konkret att bidra till efterfrågan på centrala lägenheter.

Genom en nyligen genomförd markanvisningstävling där HSB stod som vinnare. HSB:s vinnande bidrag består av en träbyggd BRF med solceller och energieffektivt byggande för 17 boenden. 

Läs mer i en tidigare nyhet som presenterar det vinnande bidraget "HSB vinnare i Markansvisningstävling Edshult 1:126"

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggaktör. Markanvisningen ger byggaktören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om det aktuella markområdet. 

I samband med ett möte med HSB i mars framkom att bostäderna enligt deras nuvarande tidsplan planeras att vara uppförda till sommaren 2025. Just nu pågår framtagande av ett markanvisningsavtal med HSB som ska signeras längre fram under våren.

Sidan uppdaterad: 2023-04-17