Limsjöänget

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Illustrerad gräns för planområdet
Illustrerad gräns för planområdet

Allt fler företag efterfrågar mark i Leksand för olika verksamheter. Kommunen arbetar för att möjliggöra nya etableringar. Limsjöänget är ett av de områden där kommunen gör det möjligt att tillskapa nya verksamheter.

Leksand växer och allt fler flyttar hit. Fler invånare skapar efterfrågan på bland annat handel och service. Flera etableringar har skett i området Limsjöänget de senaste åren, till exempel Sibylla restaurangen som öppnade för ett par år sedan.

En detaljplan för Limsjöänget är nyligen framtagen med syfte att möjliggöra handel med skymmande varor, restaurang, kontor och bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra del. Detaljplanen är lagakraftvunnen men kan ännu inte genomföras då den just nu som ligger som en del i ett ärende i förvaltningsrätten.

Klicka här för att läsa mer om detaljplanearbetet för Limsjöänget.

Kommunen har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal med ICA fastigheter om att de ska kunna förvärva cirka 10.000 kvm mark inom området. Inom detaljplaneområdet kommer det att finnas ytterligare en till tomt att sälja. Byggrätten på den tomten är cirka 800 kvm. Den tomten kommer att börja marknadsföras först när detaljplanearbetet är helt klart.

Just nu pågår projektering för områdets vägar, gator och ledningar.

Sidan uppdaterad: 2023-04-17