Planerad utbyggnad gång- och cykelvägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksand, ÅVC - Christinas väg

Framtagande av förfrågningsunderlag (FU) inklusive skyltplan pågår. I samband med det här projektet så kommer även GC-väg som går från ÅVC mot Käringbergsområdet att beläggas.
Tidplan: FU klart i november. Upphandling av utförandeentreprenad ska göras under årsskiftet, samordnas med proj. Olsvedsvägen.

Planderad byggstart 2023

Tällberg, Skolvägen – Gyllenhornet i Tällberg 

Förprojektering klar. Alla markägare utom Gyllenhornet har sagt ok till att bygga GC-vägen. Dialog med trafikverket pågår.

Planerad byggstart – oklart.  

Moskogen - Häradsbygden 

Inmätning klar (ev. kompletteringar i Gärde). Skisser finns.Dagsläge, dialog med Trafikverket fortsätter. 

Planerad byggstart – oklart.  


 


 

Sidan uppdaterad: 2022-10-20