Samhällsskydd och beredskap

Leksands kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i. Målet är att minska antalet olyckor och dess följder.