Brottsförebyggande arbete

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I Leksands kommun leds det brottsförebyggande arbetet av ett brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådets motto och mål är att nå "ett tryggt och säkert Leksand".

Det som ytterst avgör om det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt är de enskilda människornas inställning och insatser. För att behålla initiativ och engagemang krävs en enkel organisation. I Leksands kommun har vi valt att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd som kan spela en viktig roll och utgöra en kontaktpunkt för enskilda, företag, föreningar och organisationer som vill göra en insats.

Medlemmar i brottsförebyggande rådet

Rådets arbetsuppgifter

Rådets uppgift är att skaffa en bild av hur det ser ut i kommunen vid minst tre tillfällen per år. Rådets medlemmar går sedan vidare till sina föreningar och organisationer för att diskutera och genomföra åtgärder.

Rådet har rätt att adjungera enskilda personer, organisationer och föreningar, till exempel företagarföreningen och försäkringsbolag.

Förutom planering har rådet i uppgift att utvärdera de brottsförebyggande insatser som sätts in samt att:

  • Leda det brottsförebyggande arbetet i kommunen.
  • Verka för en ökad samverkan mella olika aktörer.
  • Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Leksand.
  • Arbeta i enlighet med det brottsförebyggande programmet.

Engagera dig

För att utveckla ett säkert samhälle är det viktigt att kommunmedborgarna ges möjlighet att sätta sig in i hur man förhindrar brott. Genom att åstadkomma bättre sammanhållning och trivsel i våra tätorter och byar utvecklar vi ett social skyddsnät som minskar brottsbenägenheten.

Ett tryggt samhälle bygger på trygga medborgare som har engagemang och kunskap om både sociala förhållanden och olika situationer inom brottsbekämpning.

Utifrån denna vision har vi antagit ett brottsförebyggande program för att nå ett tryggt och säkert Leksand. Det är viktigt att vi nu hjälps åt för att nå denna målsättning. Vi måste alla, små som stora, unga som gamla, män som kvinnor tillsammans med polisen medverka till ett tryggt och säkert Leksand.

Låt oss arbeta enligt nedanstående devis:

  • En kan inte göra allt
  • Alla kan göra något
  • Tillsammans kan vi göra mycket

Sidan uppdaterad: 2023-01-12