Eldningsförbud

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren

Telefon: 010-203 17 91

E-postadress:

Kom ihåg att du som eldar har ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Ta alltid reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Typ av förbud Gäller från och med
Inget eldningsförbud 2021-04-01

När kommunen eller länsstyrelsen beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra bränder i skog och mark.

Det är kommunens brandkår som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud. I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. Om mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Detta gäller vid ett eldningsförbud

Eldningsförbudet gäller aktiviteter utomhus som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande).

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på tillräckligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Läs om vilka aktiviteter som är förbjudna vid ett eldningsförbud på Brandkåren norra Dalarnas hemsida

Ditt ansvar att elda säkert

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. 

Brandkårens information om eldning utomhus och hur du eldar säkert

Om du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar en brand kan du bli straffad. Det gäller oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Sidan uppdaterad: 2023-01-12