Krisberedskap

Kommunen ansvarar för den civila beredskapen inom sitt geografiska område. Målet är att såväl invånare som personal ska vara väl förberedda om en större olycka eller kris inträffar. Grunden för planeringen är de risker som finns i eller i närheten av kommunen.