Dammbrott

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Skärmavbild på karta
Kartan visar hur Leksands kommun skulle drabbas vid värsta tänkbara scenario, det vill säga att Trängsletdammen i Älvdalen brister vid högt vattenstånd och flera ytterligare dammbrott sker efter Dalälven. Längs ner på sidan finns en länk till en karta där du kan zooma in exempelvis din fastighet.

I Dalälven finns ett 15-tal större dammar. Risken för att en damm ska brista och orska översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden svämma över.

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Åtta timmar innan vattnet kommer

Om Trängsletdammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär åtta timmar innan vattnet når Leksand. Exakta tider är svåra att ange, dels för att vattennivån varierar, dels för att man inte vet om ytterligare dammbrott skulle inträffa.

Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar hur din fastighet och ditt område skulle drabbas vid värsta tänkbara scenario, det vill säga att Trängsletdammen i Älvdalen brister vid högt vattenstånd och flera ytterligare dammbrott sker efter Dalälven.

Karta över Leksand och Västanvik

Skärmavbild 2019-03-21 kl. 16.56.22.png

Karta över Insjön och Dragsängarna

Skärmavbild 2019-03-21 kl. 16.56.35.png

Karta över Siljansnäs och Byrviken

Skärmavbild 2019-03-21 kl. 16.56.46.png

Information om dammbrott

I Leksands kommun får du information om ett dammbrott via radio P4, tv, text-tv, webben och kommunala verksamheter.

Samlas vid utrymningsstationen

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om brandkåren, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till utrymningsstationen som vi upprättar vid Leksands gymnasium och anmäla dig där. Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp i radio P4.

På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Utrymning av skolor, förskolor, boenden

I kommunala verksamheter inom riskområdet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet, ansvarar personalen för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhöriga följer med personalen till utrymningsstationen.

Informationscentral upprättas

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information, sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon anhörig saknas.
Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via webben, radio P4, text-tv och på din utrymningsstation.
Kommunen har alltid krisinformation här på webbsidan. Liknande information finns på Dalarnas kriswebb: dalarna.se/kriswebb

Sidan uppdaterad: 2022-03-03