Kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget

orolig flyking

Från 1 juli 2022 gäller en ny lag som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Här berättar vi hur kommunen hanterar situationen och delar bekräftad information från svenska myndigheter. Sidorna uppdateras löpande.