Kriget i Ukraina

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksandsbron upplyst i Ukrainas färger
I samband med krigsutbrottet den 24 februari 2022 valde Leksands kommun att belysa Leksandsbron i Ukrainas färger för att visa solidaritet med det ukrainska folket.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför omvärldsläget. Leksands kommun följer händelseutvecklingen. På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar samt länkar till bekräftad information från svenska myndigheter.

Skyddsbehövande från Ukraina

Från den 1 juli 2022 gäller en ny lag som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Syftet med den nya lagen är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över landet.

En stor del av de skyddsbehövande från Ukraina har själva ordnat med boende och kommer därför inte beröras av den nya lagstiftningen. Om de behöver hjälp med boende kan de precis som tidigare vända sig till Migrationsverket som då erbjuder boende där det finns lediga platser, enligt ett fördelningssystem.

Migrationsverket har huvudansvaret

Migrationsverket har ansvar för att de flyktingar som anländer till Sverige får mat och någonstans att bo. Därför är det viktigt att flyktingarna så snabbt som möjligt registrerar sig hos Migrationsverket. Registreringen sker på något av myndighetens kontor eller via en e-tjänst på deras hemsida.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Kommunen erbjuder förskola, skola och socialt stöd

Kommunens uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasium till de barn och ungdomar som registrerats hos Migrationsverket och fått ett boende i kommunen. Ukrainska barn omfattas inte av skolplikten, men erbjuds undervisning i svensk skola.

Från mars 2023 erbjuder Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik yrkesinriktad SFI-undervisning för ukrainare. Utbildningen matchas mot arbetsgivare där det finns behov av arbetskraft. 

Besök Vuxenutbildningen Leksand-Rättviks hemsida

Blanketter att fylla i gällande ansökan om förskola

Här finns blanketter att fylla i för dig som vill placera ditt barn förskolan.

Region Dalarna erbjuder sjukvård 

Ukrainska flyktingar som kommer till Dalarna har rätt till subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande. Ukrainska barn och ungdomar har fri tillgång till sjukvård och tandvård, medan vuxna erbjuds kostnadsfri hälsoundersökning, vård som inte kan vänta och viss vaccination.

Läs mer om ukrainska flyktingars rätt till sjukvård i Dalarna

Arbetsförmedlingen hjälper till med jobb

Ukrainska medborgare som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta i Sverige. Arbetsförmedlingen kan erbjuda flyktingarna ett begränsat stöd.

Att anställa en person från Ukraina

Vanliga frågor och svar om Ukrainakrisen

Ja - från och med den 1 juli 2022 ligger ansvaret för bosättningen för de som anvisats av Migrationsverket på kommunen.

Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Vill flyktingarna ha samhällets stöd, exempelvis tillgång till skola, ska de söka uppehållstillstånd enligt masskyddsdirektivet eller asyl hos Migrationsverket.

  • Asylsökande barn eller barn med uppehållstillstånd, har rätt till utbildning i svensk förskola och skola.
  • Asylsökande eller personer med uppehållstillstånd har rätt till ekonomiskt stöd.
  • Ukrainare som har tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet får arbeta i Sverige och hänvisas i första hand till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta jobb.

Migrationsverkets information med anledning av situationen i Ukraina

Om du inte längre har möjlighet att erbjuda boende till flyktingar är det viktigt att du hjälper dem att kontakta och besöka ett av Migrationsverkets kontor för att få hjälp med ett nytt boende. Migrationsverket kan inte garantera att man få bo kvar i den kommun där man bor nu.

Meddela din kommun att du flyttar

Glöm inte att meddela den kommunen du flyttar från att du ska flytta om du har en pågående ansökan om barnomsorg eller ekonomiskt bistånd.     

Migrationsverket hemsida berättar mer om bostäder för asylsökande

Dina anhöriga och vänner behöver ansöka om skydd hos Migrationsverket för att ha rätt till hjälp och stöd från samhället. Ukrainska medborgare som har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige via en e-tjänst på Migrationsverkets webbplats eller genom att besöka Migrationsverket personligen.

Om du som värdfamilj inte längre kan erbjuda ditt boende måste du eller dina inneboende kontakta Migrationsverket så ordnar de ett nytt boende. De kan dock inte garantera boende i samma kommun.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Det bästa sättet är att stötta någon av alla organisationer som hjälper människor som har drabbats av kriget i Ukraina. Några exempel är UNICEF Sverige, Rädda barnen och Röda korset. Det finns också lokala och regionala initiativ som man kan stötta.

På sin hemsida ger Röda korset fem tips på hur du som privatperson kan hjälpa till:

Fem tips från Röda korset

Bli familjehem för ukrainska barn och ungdomar

Socialtjänsten är förberedda för att kunna ta emot ensamkommande barn och ungdomar från Ukraina om behovet skulle uppstå. Om du och din familj kan tänka er att bli familjehem för ukrainska barn och ungdomar så är ni välkomna att kontakta våra familjehemssekreterare:

  • Gunilla Andersson
  • Liselott Sehlgård Smångs

Under sommarmånaderna är inte Liselotte och Gunilla på plats. Våra handläggare på socialkontoret som är i tjänst handlägger de frågor som kommer in gällande familjehem. Vår kundtjänst hjälper dig att få kontakt med de som är i tjänst.

Kundtjänst

Läs mer om familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vi följer utvecklingen noggrant och har löpande dialog med exempelvis länsstyrelsen, övriga dalakommuner och Migrationsverket om händelseutvecklingen och eventuella behov av samverkan.

Kommunen ansvarar för bosättning och erbjuder skolgång

Från och med 1 juli 2022 ligger ansvaret för bosättningen för de som anvisats av Migrationsverket på kommunen. 

Skolgång för ukrainska barn i Leksand 

Ukrainska barn omfattas inte av skolplikten, men erbjuds undervisning i svensk skola efter registrering hos Migrationsverket. Kommunens kundtjänst hjälper till med att registrera vilka barn som finns i kommunen så att vi vet hur många barn det är.

Om barnen väljer att gå i svensk skola hör skolan av sig för att göra inskrivning och kartläggning. Undervisning för elever från förskoleklass till årskurs 6 sker på Insjöns skola och för årskurs 7-9 på Sammilsdalskolan.

Kommunens två friskolor får också ta emot elever, men inskrivningen sker alltid via Leksands kommun.

Förskola i Leksand

Öppna förskolan 

Öppna förskolan är en öppen kommunal förskola, det är en mötesplats för barn mellan 0–6 år som tillsammans med sin vårdnadshavare får umgås. Personalen erbjuder en pedagogisk verksamhet med bland annat sång, pyssel och sagostunder. De håller till på Familjecentralen Bönan som ligger i centrala delarna av Leksand.

Här kan du läsa mer om deras verksamhet Öppna förskolan 

Allmän förskola för barn mellan 3-5 år

Alla barn erbjuds avgiftsfri förskoleplats, så kallad allmän förskola från hösten då barnet fyller tre år. Allmän förskola gäller 15 timmar per vecka och följer skolans läsår. Du behöver inte ha ett arbete för att ha rätt att lämna ditt barn på allmän förskola.

Du söker till allmän förskola genom att fylla i blanketten Ansökan om barnomsorgsplats till e-tjänst eller genom att besöka vår kundtjänst, de hjälper dig att fylla i blanketten.

Förskola för dig som arbetar 

Du som arbetar kan ansöka om förskoleplats. Du ansöker om förskola genom att besvara och lämna in blanketterna Ansökan om barnomsorgsplats och Lämna inkomstuppgifter förskola och fritidshem. Du kan också besöka vår kundtjänst som hjälper dig att fylla i blanketterna.

Förskolan är avgiftsbelagd och baseras på din inkomst och hur många barn du har i förskolan.

Kontakt kundtjänst

Kundtjänst

Från mars 2023 erbjuder Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik yrkesinriktad SFI-undervisning för ukrainare. Utbildningen matchas mot arbetsgivare där det finns behov av arbetskraft.

Besök Vuxenutbildningen Leksand-Rättviks hemsida

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en interaktiv karta på sin hemsida. Där kan du själv söka fram var ditt närmaste skyddsrum finns.

I dagsläget finns sex skyddsrum i Leksands kommun registrerade på kartan, men kommunen har inlett en inventering av samtliga skyddsrum, så kartan kan komma att uppdateras.

Här finns de sex registrerade skyddsrummen

  • Leksand: 120 platser på vårdcentralen/Limsjögården, 110 platser på Åkerö skola och 54 platser i kvarteret Häradsdomaren (Länsförsäkringar vid Torget).
  • Insjön: 102 platser på Insjöns skola och 43 platser i Insjöns stationshus.
  • Siljansnäs: 57 platser i sockenstugan.

På MSB:s hemsida kan du också läsa mer om vad som finns i ett skyddsrum.

MSB:s skyddsrumskarta

MSB:s information om skyddsrum

Det kan vara svårt att prata om det som sker i Ukraina. Men det är viktigt att ingen lämnas ensam med sin oro, särskilt inte barn. Försvarsmakten har tagit fram bra information med tips och råd på hur du kan prata med ditt barn om det som sker i Ukraina. 

Försvarsmaktens information anpassad för barn

Det finns regler för att ta in djur till Sverige, bland annat för att förhindra att vi får in rabies, som är en dödlig sjukdom som kan drabba både människor och djur. Just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Det innebär att vi bedömer från fall till fall vilka åtgärder som är nödvändiga.

Läs mer på Jordbrukets hemsida.

I dessa tider när information snabbt sprids via internet är det viktigt att du är källkritisk. Sök information från flera olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. På webbplatsen krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt.

Om källkritik på webbplatsen krisinformation.se

Sidan uppdaterad: 2023-04-27