Kristeam, krishantering

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller händelser där många personer behöver omfattande psykosocialt stöd.

POSOM, utbildade stödpersoner

Vid en sådan händelse kopplas POSOM i Leksand in. POSOM står för psykisk och socialt omhändertagande och består av en ledningsgrupp och en grupp med särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna kommer från socialtjänsten, primärvården, psykiatrin, skolan, folkhögskolan, trossamfund och polisen.

Stödpersonerna är utbildade i psykiska reaktioner som kan bli resultatet av traumatiska händelser. De har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående. Stödpersonerna i POSOM ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa de drabbade vidare till rätt person eller instans.

POSOM aktiveras  vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via SOS alarm.

POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckshändelser eller katastrofer.

Samordnare för POSOM i Leksand är Teresia Karlsson.

Krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter)

Sidan uppdaterad: 2022-04-08