Sevesoanläggningar i Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Seveso-direktivet, som berör verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen vid ett och samma tillfälle.

I Leksands kommun finns två sevesoanläggningar. Läs mer om vad det innebär och om respektive verksamhet på Brandkåren Norra Dalarnas webbplats.

Sidan uppdaterad: 2021-04-14