Räddningstjänst, brandkår

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren

Telefon: 010-203 17 91

E-postadress:

Distriktschef Leksand

Anders Bröms

Telefon: 010-203 17 55

E-postadress:

Operativ Chef Norra Dalarna

Anders Lasses

Telefon: 010-203 17 50

E-postadress:

Brandinspektör

Lars-Erik Larsson

Telefon: 010-203 17 62

E-postadress:

Brandingenjör

Mattias Lindgren

Telefon: 010-203 17 72

E-postadress:

Servicetekniker

Kalle Lundeberg

Telefon: 010-203 17 75

E-postadress:

Vakthavande befäl

Telefon: 010-203 17 85

E-postadress:

Brandman släcker en eld

Leksands brandkår ingår i en gemensam räddningstjänst tillsammans med Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuner. Kommunalförbundet heter Brandkåren Norra Dalarna (BRAND).

Eldningsförbud

Kom ihåg att du som eldar har ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Ta alltid reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Du hittar mer information och aktuell brandriskprognos på Brandkåren Norra Dalarnas webbplats

När kommunen/brandkåren eller länsstyrelsen beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra bränder i skog och mark.

Det är kommunens brandkår som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud. Om mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Detta gäller vid ett eldningsförbud

Eldningsförbudet gäller aktiviteter utomhus som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande).

Förbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och bränning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på tillräckligt skyddsavstånd från skog och ängsmark.

Läs om vilka aktiviteter som är förbjudna vid ett eldningsförbud på Brandkåren norra Dalarnas hemsida

Ditt ansvar att elda säkert

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. 

Brandkårens information om eldning utomhus och hur du eldar säkert

Om du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar en brand kan du bli straffad. Det gäller oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Utbildningar i brand- och självskydd

Brandkåren kan via Svenska brandskyddsföreningen tillhandahålla de flesta brandskyddsutbildningar, helt enligt era önskemål.

För mer information, kontakta Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) där Leksands brandkår ingår.

Sidan uppdaterad: 2023-07-03