Miljö och klimat

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar onsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Leksands kommun har tagit fram egna miljömål, miljöplan, naturvårdsplan och energi- och klimatplan.

Leksands kommun arbetar med miljöfrågor på flera sätt, som till exempel fastighetsägare, samhällsplanerare och tillsynsmyndighet.

Miljöpolicy för Leksands kommun antogs av kommunfullmäktige 2011-03-28 och i november 2012 antogs lokala Miljömål för Leksand inklusive Energi- och klimatplan, Miljöplan och Naturvårdsplan. 

Miljöenheten bedriver prövning och tillsyn med stöd av miljöbalken.  Om du har ett företag och söker information om tillstånd och regler som berör din verksamhet hittar du det under Näringsliv och arbete / Tillstånd, regler och tillsyn.  

Leksands miljömål

Leksands miljömål, som fastställts av kommunfullmäktige år 2012, visar på hur kommunen ska bidra till en hållbar utveckling.

Målen består av tre delar - Energi- och klimatplan, Miljöplan och Naturvårdsplan.

I Leksands Miljömål finns mål och åtgärder som ska utföras i den egna kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till hela kommunens geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden 2012-2020. Du kan även få tips hur du som leksandsbo kan hjälpa till med miljömålsarbetet.

De olika planerna grundar sig på de 16 miljökvalitetsmålen som fastslagits av Sveriges riksdag. Syftet med miljöarbetet är att till nästa generation (år 2020) kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher.

Sidan uppdaterad: 2019-04-02