Cykling och cykelvägar

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på förnyelse av gång- och cykelvägen förbi Moskogen.

Cykla är bra för hälsan, miljön och ekonomin. Det är främst i tätorten som cykeln har sin roll, antingen som huvudsakligt färdmedel eller i kombination med buss, tåg eller annan kollektivtrafik.

Cykelvägnätet är relativt väl utbyggt i Leksands tätort. Inom kommunen finns det cirka 30 kilometer gång- och cykelvägar som följer ett antal huvudstråk. Tanken med dessa är att de ska vara ett huvudvägnät för cyklister där det övergripande nätet till största delen består av separerade cykelvägar och cykelbanor. Målsättningen är att huvudstråken ska vara särskilt snabba och framkomliga. Stråken är belägna vid många viktiga målpunkter såsom skolor, idrottsanläggningar och arbetsplatser. På en del platser är cyklisterna hänvisade till att samsas med bilister. De cykelvägar som ingår i huvudcykelstråken har generellt en bra beläggning och belysning.

Se gång- och cykelvägar på karta

Cykelplan

Leksands kommun har tagit fram en cykelplan. Den ska utgöra ett underlag för beslut och har till syfte att förbättra cykeltrafiken i kommunen. Cykelplanen tydliggör prioriteringen för fortsatt arbete med att höja säkerheten och tillgängligheten på cykelvägarna i kommunen. Cykelplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2021.

Cykelplan

Snöröjning cykelvägar

Under vintertid finns det prioriterade cykelvägar för vinterväghållning. Alla trottoarer, gång- och cykelvägar till kommunens skolor, till tåg- och bussanknytningar samt kommunens huvudbilstråk har högsta prioritet när det gäller såväl snöröjning som sandning.

På de prioriterade cykelvägarna ska insatserna påbörjas vid ett snödjup på fem centimeter. Plogning och eventuell halkbekämpning ska vara klar inom fyra timmar. Nödvändigt efterarbete ska vara klart inom åtta timmar.

Leksand

Plogkarta GC-vägar Leksand

Insjön

Plogkarta GC-vägar Insjön

Övergivna och felparkerade cyklar

Felparkerade och övergivna cyklar kan ofta innebära problem för framkomligheten och tillgängligheten. För att öka framkomlighet och tillgänglighet rensar kommunen bort övergivna cyklar.

Övergivna cyklar

Kommunen flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen två veckor.

De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till ett låst förråd. Alla cyklars ramnummer och märke noteras tillsammans med var den hämtades. Listan lämnas även till polisen så att cykeln går att lämna tillbaka till ägaren om de hör av sig i efterhand.

De cyklar som inte blir hämtade av ägarna tillfaller kommunen efter en månad. Kommunen kommer sedan att skrota, sälja cyklarna på auktion eller skänka dem till välgörande ändamål. Kommunen omhändertar bara cyklar under dagtid,  måndag till fredag.

Saknar du din cykel? De finns tillgängliga hos kommunen i en månad efter dem beslagtagits. Om kommunen omhändertagit din cykel återfår du den mot beskrivning och en hanteringsavgift. Kontakta oss på 0247 - 800 00 för att få tillbaka din cykel.

Cykelvrak

Cykelvrak, det vill säga delar av det som en gång varit en hel cykel, betraktar vi som skräp och städar bort omgående i samband med övrig städning.

Felparkerade cyklar

Det är viktigt att du alltid parkerar din cykel i ett cykelställ. En felparkerad cykel kan utsätta andra för fara om den blockerar en utrymningsväg, nödutgång, gångpassage eller ett ledstråk för synskadade.

Om cykeln är parkerad så att den kan utsätta andra för fara flyttar kommunen din cykel. Du bör i sådana fall hitta cykeln i det direkta närområdet. Kommunen flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Cykelleder

Cykelleder i Siljansnäs

I Siljansnäs kan du cykla de populära lederna som ingår i Biking Dalarna, vilket är ett samarbete mellan cykeldestinationer i Dalarna med målsättningen att erbjuda en högkvalitativ cykelupplevelse. Cykellederna hittar du bland annat i appen Naturkartan. Ladda ned appen i din mobiltelefon eller surfa in på Naturkartans webbplats: https://naturkartan.se/sv/leksand/

Siljansleden

Siljansleden på cykel består av cirka 31 mil cykelled som huvudsakligen följer läns- och landsvägar. Den slingrar sig fram i lågbygderna runt Siljan och i dalstråken utefter silurringen längs sjöarna Siljan, Oresjön, Skattungen och Orsasjön. Färden går fram genom ett storkuperat och mäktigt landskap.

Du väljer själv startplats: Leksand, Rättvik, Mora eller Orsa. Cykel kan du hyra genom turistbyråerna på platsen eller genom någon av sportaffärerna. Hänvisningsskyltar gör det lätt att följa leden och du får på ett nära sätt uppleva Siljansbygdens sevärdheter. Rast- och lägerplatser finns anordnade på lämpliga avstånd.

Sverigeleden

Sverigeleden är en cykelled som går genom hela Sverige och passerar Leksand och som är upprättad av Svenska Cykelsällskapet. Sverige är omväxlande och vackert, och den svenska naturen, skogarna, sjöar och älvar, kust och hav, fjäll och slättlandskap ger en stor variation. Längs Sverigeleden får du uppleva allt detta.

Sidan uppdaterad: 2022-11-14