Enskilda vägar

Bild på väg i Västanvik.

Här berättar vi om våra planer och beslut när det gäller de enskilda vägarna. Processen startades hösten 2016 och har därefter följts av flera delbeslut. Ofta kallas processen kort och gott för "vägfrågan".