Belysning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Belysningen vid våra gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser och ger trevligare miljöer.

Rätt ljussättning är ett steg på väg mot en mer attraktiv och hållbar kommun. Med en välplanerad ljussättning kan stadsrum, gator och parker bli mer överblickbara, trygga och trivsamma. Kommunen prioriterar arbetet att minska lampornas energianvändning och att öka trygghetskänslan genom belysning.

Kommunen har i dag ansvaret för cirka 5 600 gatubelysningspunkter, och Trafikverket ansvarar för belysningsstolpar längs större allmänna vägar.

Trasig belysning

Dala Energi ansvarar för gatubelysningen i kommunen. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan och uppge gärna det id-nummer som finns på en lapp på varje stolpe när du gör en felanmälan.

Sidan uppdaterad: 2020-08-19