Blomlådor som farthinder

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på blomlådor som farthinder längs väg i Olsnäs.

Om du upplever att trafiken kör för fort i ditt bostadsområde, så kan blomlådor på vägen vara ett kortsiktigt sätt att försöka sänka hastigheten.

Vi får dock inte låta oss invaggas i en falsk trygghet bara för att vi sätter ut blomlådor som farthinder på vägen. Tyvärr går det aldrig helt att förhindra trafikproblem genom att göra sådana åtgärder. Kanske är det så att du som bilist också måste ändra ditt trafikbeteende, det vill säga lätta på gasen och sänka farten och ta hänsyn för att olyckor ska kunna undvikas. Därför är det viktigt att alla i bostadsområdet är informerade och vet vad syftet med blomlådorna är.

Hur går jag tillväga?

För att skapa förståelse är det viktigt att du informerar de boende efter gatan om skälet varför blomlådor bör placeras ut. Visar det sig att du och dina grannar har ett gemensamt intresse samla då in namnunderskrifter. För att tillstånd ska kunna ges måste en majoritet av boende längst gatan vara positiva till att blomlådor ställs ut. Ansvarig kontaktperson skickar in ansökan till trafikenheten på Leksands kommun och inväntar besked.

Det är ni själva som bekostar samt ansvarar för tillverkning, underhåll och förvaring av blomlådorna. Utplacering av blomlådorna ska ske i samråd med Leksands kommun.

Tillstånd ges för ett år i taget och kommunen garanterar inte att blomlådor som ställts ut ett år tillåts ställas ut kommande år.

Period

Lådorna får ställas ut tidigast den 15 maj, under förutsättning att gatan och trottoaren först blivit sopad. Senast den 30 september ska lådorna tas bort . Förvaring av lådorna vintertid ska ske på privat mark.

Hur ska blomlådan se ut?

Kriterier för att få sätta ut blomlådor på gatan:

 • Det måste alltid finnas en ansvarig kontaktperson som bor på den gata där lådorna ställs ut. Kontaktpersonen ansvarar för att blomlådorna sköts och att de står placerade enligt anvisningarna. Om kontaktpersonen reser bort måste det finnas någon annan boende utmed gatan som vi kan ta kontakt med, om det skulle uppstå något problem med eller klagomål på blomlådorna.
 • Gatan ska vara minst 4,5 meter bred för att du ska få sätta ut blomlådor.
 • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från villor. Gatan får inte ha karaktär av huvudgata med inslag av genomfartstrafik. Den får heller inte tillhöra huvudnätet för gång- och cykeltrafiken.
 • Minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna måste uppfyllas.
 • Blomlådorna måste placeras minst 20 meter från en gatukorsning.
 • För att inte försvåra sophämtningen måste ni vara beredda på att placera soptunnan där det passar för sopbilen.
 • Renhållning kring blomlådorna sköts av er boende. Blomlådorna ska vara planterade när de står utplacerade på gatan. För de som ställer ut sina blomlådor på våren kommer det att innebära att lådorna behöver planteras om inför sommaren. För att blomlådorna ska vara ett positivt inslag på bostadsgatorna krävs att blommorna i lådan syns och att de inte tillåts vissna. Kommunen kan dra in tillståndet för blomlådor om de inte underhålls tillfredsställande.
 • Blommorna ska inte vara för högväxande eller yviga då de kan skymma sikten. Lämpliga växter att ha i blomlådan är penséer, tagetes, isbegonia, påfågelblomster, blåkrage och grusnejlika. Undvik smultron och jordgubbar.

 Tänk på: 

 • att det är absolut förbjudet att parkera bilar, släpvagnar etc. mellan lådorna eller 10 meter före eller efter dem, då detta innebär att siken kan skymmas alltför mycket och att framkomligheten försvåras för nödvändig trafik.
 • att blomlådorna absolut inte får bli en lekplats för barnen. Detta måste du och övriga grannar motverka. Som förälder är det viktigt att du informerar och försöker skapa förståelse vad syftet är med blomlådorna.
 • att du som bilist i ett bostadsområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut på gatan. Hastigheten måste vara låg så att du har en rimlig chans att hinna stanna om något oväntat händer.

Uppstår problem med trafikregleringen, det vill säga, blomlådorna eller att reglerna för dessa inte följs, kan Leksands kommun upphäva tillståndet med omedelbar verkan.

Sidan uppdaterad: 2022-04-26