Häckar och buskage

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på händer som klipper av en kvist med en sekatör.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. På nedanstående bilder redovisas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är tomtägarens ansvar att skapa fri sikt genom de så kallade "sikttrianglarna".

Du som har utfart mot gata

Utfart mot gata.png

Vi rekommenderar dig att se till att dina växter är högst 80 centimeter högre än gatan. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Hörntomt.png

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Tomt intill gata.png

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Du måste också se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg: minst 3,2 meter
  • Över körbana: minst 4,6 meter

Träd och buskar växer!

Träd och buskar växer.png

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art du väljer, vilken klimatzon du befinner dig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe!

Plantera på rätt ställe.png

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför fastighetsgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför fastighetsgräns. Klipp din häck första gången under året i februari eller mars, samt i juli månad.

Fastighetsägarens skyldigheter

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Detta styrs i kommunens lokala ordningsföreskrifter och plan- och bygglagen.

I plan- och bygglagen 8 kap 15 § kan man läsa att: "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Sidan uppdaterad: 2021-01-07