Parkering

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på parkerade bilar.

Genom att parkera rätt bidrar du till att skapa en säker, trygg och framkomlig miljö. Parkering finns för bilar, husvagnar och husbilar. Ska du stanna en längre tid hänvisar vi till kommersiella ställ- och campingplatser. Det är förbjudet att campa i centrala Leksand.

Parkera i Leksands centrum

Leksands centrum är reglerat med en parkeringsförbudszon. Inom zonen får du parkera gratis, men bara på anvisade parkeringsplatser. Ofta behöver du använda p-skiva. På parkeringsplatser med laddstolpar och långtidsparkeringar med motorvärmare får man parkera mot avgift, se skyltning på respektive parkeringsplats. Parkeringsförbudszonen är markerat med röd linje på kartan:

Karta över parkeringsförbudszon

P-karta aug 2022.jpg

Ladda ned karta över parkeringsförbudszonen.

P-skiva

Om du inte har en p-skiva så bjuder vi på den. P-skivor finns i lådor i anslutning till de två större parkeringarna vid Torget och Centrumparkeringen, i kommunhusets reception, i kulturhuset samt i många affärer i centrum. På p-skivans baksida hittar du reglerna för hur p-skivan ska användas.

P-skivan gäller i hela landet och kan användas överallt där avgiftsfri parkering tillåts med p-skiva. Får du inte tag i en p-skiva går det bra att tydligt skriva: P-skiva, ankomsttid samt datum på en vanlig papperslapp och placera väl synlig i rutan.

I Leksand behöver MC och mopeder inte använda p-skiva, men de förväntas följa de parkeringsregler som finns skyltade på respektive plats.

Laddstolpar i Leksand

Leksands kommunen har ett par parkeringsplatser med möjlighet att ladda din elbil mot  avgift. Dessa finns vid parkeringsplatsen Torget (4st) och vid Södra Järnvägsparkeringen (8st). Avgiften är 20 kr per timme och betalas via EasyParks app, information finns på platsen.

Via den här länken kan du hitta samtliga leverantörers laddningsstationer för din elbil.

Parkering vid evenemang i Leksand

I samband med stora evenemang ökar belastningen på vägnätet i centrala Leksand avsevärt. Då är det extra viktigt att följa de parkeringsanvisningar som finns. Vid större evenemang hänvisar vi i första hand till parkeringsytorna vid Tegera arena. Det händer också att vi upprättar tillfälliga parkeringsytor och stänger av vissa vägavsnitt.

Parkering vid hockeymatcher i Tegera Arena

Vi har samlat all information om parkering vid hockeymatcher på en egen sida:

Läs mer om parkering vid hockeymatcher

Parkering vid evenemang i Gropen, vid hembygdsgårdarna eller arenaområdet

Karta över evenemangsparkering i centrala Leksand

Ladda ned karta över evenemangsparkering.

Parkering vid evenemang på Torget i centrala Leksand

Karta över parkering vid evenemang på Torget

Ladda ned karta över evenemangsparkering vid evenemang på Torget.

Parkering för husvagn och husbil

Leksands kommun har inte några ställplatser men husbilar och husvagnar är välkomna att parkera enligt ordinarie parkeringsregler på respektive parkeringsplats. Mest lämpligt är det att stå vid Tegera Arena, på grusparkeringen vid sporthallen och vid Hildasholm. Men det är 24h som gäller och man får parkera - inte campa. Följ skyltning på plats. Det går inte att reservera en plats.

Man bör även tänka på att man inte står för tätt, rekommenderat avstånd mellan husvagn/husbil är 4 meter.

Reser du med husbil eller husvagn och ska besöka Leksands centrum är kulturhusparkeringen vid Kyrkallén en lämplig parkeringsplats.

Under midsommarveckan (onsdag – fredag) får husbilar och husvagnar inte stå på kulturhusparkeringen.

Vid rastplatsen strax söder om Leksands södra infart, utefter riksväg 70, finns det möjlighet till latrintömning och att fylla på vatten.

Förbjudet att campa i centrala Leksand

Om du vill stanna en längre tid med din husvagn eller din husbil hänvisar vi till de kommersiella ställplatserna och campingplatserna inom kommunen. 

Besök Visit Dalarna för att se de alternativ som finns i Leksand-Tällberg. 

Rastplats

Långtidsparkering

Vid parkeringsplatsen Södra Järnvägsparkeringen vid Leksands resecentrum är det tillåtet att parkera i högst 15 dygn i följd mot avgift. Här finns även möjlighet att nyttja de motorvärmare som finns på platsen. Avgiften är 2 kronor per timme under det första dygnet (<24 timmar), därefter 1 krona per timme. Avgiften betalas via EasyParks app. Mer information finns på platsen.

Långtidsparkering vid Södra Järnvägsparkeringen gäller inte för husvagnar och husbilar. 

Hyra parkeringsplats med motorvärmare

Vintertid kan du hyra en parkeringsplats med motorvärmare vid Leksands samt Insjöns resecentrum. Intresseanmälan, bokning och hämtning av nyckel görs hos Leksands kommuns kundtjänst.

Flytt av felparkerade fordon och skrotbilar

Ett fordon som är felaktigt uppställt, samt stör ordning och säkerhet i trafik och miljön, får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:198).

Fordon som bedöms vara övergivna, i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

Om du upptäcker fordon som uppenbart är felparkerade, övergivna, farligt placerade eller fordonsvrak kontakta kundtjänst.

Sidan uppdaterad: 2023-06-13