Parkeringsövervakning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksands kommun anlitar parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på gator och allmänna vägar.

Parkeringsövervakning

På tomtmark, till exempel i bostadsområden, är det markägaren som sköter kontrollen. Ofta anlitas ett vaktbolag för att utföra detta. Det är kommunfullmäktige som beslutar om parkeringsövervakning på gatumark i kommunen.

Till vem ska jag betala?

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark samt en civilrättslig som gäller tomtmark. För den som följer parkeringsbestämmelserna finns det ingen betydelse var man parkerar. Däremot om fordonet är felparkerat och har blivit rapporterat, är det skillnad på var betalning sker och var man vänder sig för att bestrida.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas om ett fordon är felparkerat på gatumark, även kallad allmän plats. Rättelse och bestridande sker skriftligen till polismyndigheten i det distrikt parkeringsanmärkningen utfärdades. På parkeringsanmärkningen finns information om den polismyndighet man kan vända sig till.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om ett fordon är felparkerat på tomtmark, även kallad kvartersmark. På kontrollavgiften finns information om var man kan vända sig vid bestridande. Det är markägaren, eller den som har avtal att bedriva parkering inom ett område, som beslutar om parkeringsövervakning på tomtmark.

Hur vet man vem som övervakar en tomtmarksparkering?

Vid infarten till en parkering på tomtmark ska det finnas en tilläggstavla under vägmärket där det är angivet vem som bedriver parkering samt dennes telefonnummer.

Felparkeringsavgift

P-boten vid felparkering är inom Leksands kommun 400 kronor eller 700 kronor, beroende på trafikförseelse.

Sidan uppdaterad: 2020-08-19