Regnvädrets konsekvenser i Leksand

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

översvämning på strandpromenaden
Översvämning vid strandpromenaden.

Här samlar vi konsekvenserna från regnet och ovädret Hans. Vi informerar om allt från avstängda vägar, information om vattenflöden och översvämningar i Leksands kommun.

Den här sidan uppdateras löpande utifrån de konsekvenser som regnvädret orsakar. 

Följ vattenregleringen

På Vattenregleringsföretagens hemsida kan du löpande se de senaste höjderna på vattenståndet, (antal meter över havet) i Dalälven samt vattenföringen för dagen. Med vattenföring menas hur många kubikmeter vatten som tappas i sekunden.

Ta del av aktuellt vattenstånd i Siljan. 

Ta del av aktuell vattenföring i Åsen (dygnsmedel) som är relevant för flödet till SIljan.

Fortum meddelade (2023-08-14) att inflödet av vatten till Siljan är större än vad utflödet är, vilket innebär att vattennivån kommer att fortsätta stiga. Prognosen ligger fortfarande på 162,7, men prognosen är osäker beroende på kommande regn. Prognosen är att Siljan kommer att öka med 5 centimeter per dygn.

Dala Vatten och Avfall övervakar regnvädret noga och vidtar löpande åtgärder

I nuläget fungerar vattenproduktionen samt leveransen av dricksvatten utan störningar och avbrott. Det är höga flöden i reningsverken och pumpstationer går på hög kapacitet.

Riskzoner

Leksands kommun har en dialog med företag som befinner sig i riskzon för översvämning. De berörda företagen vet vart de ska vända sig vid behov och vilka resurser som finns att tillgå.

Under tisdagskvällen (2023-08-15) förväntas det komma ett oväder med ännu mer regn. Mängden är svår att förutspå men det kan ställa till det då marken är mättad vilket ökar risken för ras och skred. Om du ser något som tyder på att marken rör på sig vänligen kontakta Brandkåren Norra Dalarna så att de kan göra en bedömning av vad som behöver göras.

Du når brandkåren enklast genom att ringa 112.

Avstängda vägar 

Den 14 augusti öppnade vi vägen mellan Norr Lindberg och västgärde fram till och med vägnummer 30562 (den gamla järnvägen mellan Rättvik och Sågmyra). 

Fortsatt avstängda vägar: 

Karta över avstängda vägar 

1. Vägdel i Västgärde är fortsatt avstängd och kommer vara så tills vattnet sjunkit och vägkroppen torkat ur så att vi kan släppa på trafik igen. Prognosen för öppnande är svårt att säga men troligen minst ett par veckor om det inte kommer mera regn.

2. Södra Lindberg (Genvägen) är fortsatt avstängd och kommer vara så tills vi har fått en grävmaskin tillgänglig. Just nu har vi andra vägskador som vi prioriterar att åtgärda innan vi lagar denna väg. 

Översvämningar - fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas. 

Sidan uppdaterad: 2023-09-15