Renhållning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild på en hundlatrin.

Inom Leksands kommun strävar vi efter att ha en ren, välstädad och attraktiv miljö så att kommuninvånare trivs och besökare känner sig välkomna.

Städning, underhåll, snöröjning samt halkbekämpning av gator, vägar, parker och andra allmänna platser i kommunen sköts av gata/park-avdelningen på Leksandsbostäder AB.

Felanmälan

Kontakta Leksandsbostäder AB för att göra en felanmälan av gator, vägar och allmänna platser.

Leksandsbostäder AB

Akuta ärenden

Vid allvarliga fel då växeln är stängd ring SOS Alarm 023-197 13, begär att bli kopplad till "Leksandsbostäders fastighetsberedskap".

Städning av gator och trottoarer

Året runt städas gator och centrala ytor med olika intervall. Uppdraget gäller gator, trottoarer och centrala ytor med kommunalt renhållningsansvar. Sommartid, juni till augusti, städas de centrala delarna varje dag. Övrig tid på året städas och töms sopkorgar varannan dag eller vid behov.

Att ta bort skräp är ett tidsödande arbete som kostar mycket pengar. Om alla hjälps åt och kastar skräp där det hör hemma så kan vi spara både pengar och tid. Totalt finns det cirka 100 kommunala papperskorgar samt hundlatriner där du kan slänga dina hundpåsar.

Att inte slänga skräpet på rätt ställe, och därmed bidra till nedskräpning, kan leda till en negativ spiral. Människor kan uppfatta att det är okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. När det sker förloras till slut respekten för platsen, där denna också upplevs som otrygg. Skräp förfular därför inte bara platser, det är också farligt för miljön och djuren. Tänk på att det som slängs utanför papperskorgar eller hundlatriner kan hamna i magen på ett djur och medföra allvarliga konsekvenser samt en plågsam död.

Hundlatriner, hundpåsar

Våra 33 hundlatriner är en kommunal service till dig som är ute och rastar hunden. Kartorna på den här sidan visar var hundlatrinerna är placerade och var du kostnadsfritt kan hämta hundpåsar.

Det finns omkring 100 hundlatriner eller kommunala papperskorgar där du kan slänga dina hundpåsar. Du kan också slänga påsarna i ditt eget kärl för brännbart avfall. Det är ditt ansvar som hundägare att plocka upp efter din hund, ha därför alltid påsar med dig. Tömning av hundlatriner sker en gång i veckan eller vid behov.

Stationer med gratis hundpåsar

Det finns också 23 så kallade Tikspac-stationer (10 i Leksand, 6 i Insjön, 4 i Siljansnäs, 3 i Djura) där du kan hämta en kostnadsfri hundpåse om du glömt ta med en egen. Stationerna fylls på av Leksandsbostäders gata/park-enhet och sponsras av lokala företag för att bidra till en renare och trevligare miljö. Hundpåsarna är biologiskt nedbrytbara.

Om du passerar en station där påsarna har tagit slut får du gärna ringa eller mejla till Leksandsbostäder.

Leksandsbostäder AB

Karta hundlatriner Leksand

Karta hundlatriner Insjön

Karta hundlatriner Siljansnäs

Karta hundlatriner Djura

Sidan uppdaterad: 2021-01-07