Parkering

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Parkerade bilar

Att parkera rätt är inte bara ett sätt att undvika böter. Genom att parkera rätt bidrar du även till att skapa en säker, trygg och framkomlig miljö.

Parkera i Leksands centrum

Leksands centrum är reglerat med en parkeringsförbudszon. Inom zonen får du parkera gratis, men bara på anvisade parkeringsplatser. Ofta behöver du använda p-skiva. Parkeringsförbudszonen är markerat med röd linje på kartan:

Karta över parkeringsförbudszon

Parkeringsförbudszon

Ladda ned karta över parkeringsförbudszonen.

P-skiva

Om du inte har en p-skiva så bjuder vi på den. P-skivor finns i lådor i anslutning till de två större parkeringarna vid Torget och Centrumparkeringen, i kommunhusets reception, på kulturhuset samt i många affärer i centrum. På p-skivans baksida hittar du reglerna för hur p-skivan ska användas.

P-skivan gäller i hela landet och kan användas överallt där avgiftsfri parkering tillåts med p-skiva. Får du inte tag i en p-skiva går det bra att tydligt skriva: P-skiva, ankomsttid samt datum på en vanlig papperslapp och placera väl synlig i rutan.

Laddstolpar i Leksand

Via den här länken kan du hitta laddningsstationer för din elbil.

Parkering vid evenemang

I samband med stora evenemang ökar belastningen på vägnätet i centrala Leksand avsevärt. Då är det extra viktigt att följa de parkeringsanvisningar som finns. Vid större evenemang hänvisar vi i första hand till parkeringsytorna vid Tegera arena. Det händer också att vi upprättar tillfälliga parkeringsytor och stänger av vissa vägavsnitt.

Parkering vid evenemang i Gropen, vid hembygdsgårdarna eller arenaområdet

Karta över evenemangsparkering i centrala Leksand

Ladda ned karta över evenemangsparkering.

Parkering vid evenemang på Torget i centrala Leksand

Karta över parkering vid evenemang på Torget

Ladda ned karta över evenemangsparkering vid evenemang på Torget.

Parkering vid hockeymatcher i Tegera Arena

Parkeringsmöjligheterna är begränsade i närheten av Tegera Arena. Därför kan det ta tid att parkera bilen i samband med Leksands IF:s hemmamatcher. Vi rekommenderar alla som har möjlighet att samåka, cykla, gå eller åka kollektivt. Måste du ta bilen rekommenderar vi dig att komma i god tid före matchen för att slippa köer och stress.

Parkering för husvagn och husbil

Husbilar parkeras som andra fordon på allmänna parkeringar enligt de regler som gäller för varje parkeringsplats. Följ skyltning på plats! Var noga med att husbilen får plats inom parkeringsrutan och att husbilen är klassad som personbil om den ska stå på en personbilsparkering.

Reser du med husbil eller husvagn och ska besöka Leksands centrum är kulturhusparkeringen vid Kyrkallén en lämplig parkeringsplats.

Vid rastplatsen strax söder om Leksands södra infart, utefter riksväg 70, finns det möjlighet till latrintömning och att fylla på vatten.

I övrigt hänvisar vi till de kommersiella ställplatserna och campingplatserna inom kommunen, för de med husbilar som vill stanna längre tid och få mer service.

Rastplats

Hyra parkeringsplats med motorvärmare

Vintertid kan du hyra en parkeringsplats med motorvärmare vid Leksands samt Insjöns resecentrum. Intresseanmälan, bokning och hämtning av nyckel görs hos Leksands kommuns kundtjänst.

Flytt av felparkerade fordon och skrotbilar

Ett fordon som är felaktigt uppställt, samt stör ordning och säkerhet i trafik och miljön, får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:198).

Fordon som bedöms vara övergivna, i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

Om du upptäcker fordon som uppenbart är felparkerade, övergivna, farligt placerade eller fordonsvrak kontakta trafikenheten på telefon 0247-800 00.

Sidan uppdaterad: 2020-06-01