Schakt och grävtillstånd

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt
Byte av vatten- och avloppsledningar längs södra Leksandsvägen i centrala Leksand. Arbetet görs innan det är dags för centrumutvecklingens fjärde etapp där södra Leksandsvägen ingår.

Här kan du ansöka om grävtillstånd i gatumark, få schaktanvisningar och information om hur du upprättar en trafikanordningsplan.

Ansökan om grävtillstånd

Fyll i uppgifter om utförare, datum och plats för grävarbetet i ansökan ovan. Upprättad trafikanordningsplan skickar du med som en bilaga. Du kommer att få svar om tillstånd beviljas från kommunens trafikenhet.

Trafikplanering vid vägarbete

Arbete på väg måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare, samt ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik.

Gång- och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risk för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till utsatta grupper som har svårare än andra att handskas med störningar, till exempel synskadade och rörelsehindrade. Läs mer i våra schaktanvisningar, se länk i högerspalten.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv eller av anlitad entreprenör eller konsult och granskas av väghållaren två veckor innan arbetet påbörjas. Vägmärken och vägutrustning kan hyras hos uthyrningsföretag. Enklast är att ta med den godkända trafikanordningsplanen när utrustningen ska hämtas.

Sidan uppdaterad: 2019-05-15