Schakt, grävtillstånd och trafikanordningsplan

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Trafikenheten, Leksands kommun

Telefon: 0247-800 00

E-postadress:

Grävarbeten av väg och avlopp vid industriområde Limhagen

Här kan du ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan. Du kan också ta del av våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark, samt få information om hur du upprättar en trafikanordningsplan.

Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Ansökan om tillstånd för grävtillstånd och TA-plan görs i vår e-tjänst. Högerklicka direkt i kartan där arbetet ska utföras och välj ny ansökan. Fyll sedan i uppgifterna och rita in schakten eller den planerade sträckningen direkt i kartan.

Innan du ansöker om grävtillstånd ska du ta del av våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark, se länk längre ned på sidan.

Första gången du använder e-tjänsten:

Välj "Registrera dig". Ange din e-postadress samt välj ett lösenord som du vill använda för tjänsten. Du kommer sedan få ett mejl om att verifiera din e-postadress. Följ instruktionerna i det mejlet och verifiera din e-postadress. När du har gjort detta har du en inloggning och kan göra din ansökan.

Om du har några frågor om din ansökan, eller om det är ett akut ärende, kontaktar du Trafikenheten via telefon eller mejl.

Trafikplanering vid vägarbete

Arbete på väg måste planeras noggrant för att ge skydd åt trafikanter och arbetare, samt ge bästa möjliga framkomlighet för både gående och övrig trafik.

Gång- och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risk för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till utsatta grupper som har svårare än andra att handskas med störningar, till exempel synskadade och rörelsehindrade. Läs mer i våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Trafikanordningsplanen ska upprättas av byggherren själv eller av anlitad entreprenör eller konsult och granskas av väghållaren två veckor innan arbetet påbörjas. Vägmärken och vägutrustning kan hyras hos uthyrningsföretag. Enklast är att ta med den godkända trafikanordningsplanen när utrustningen ska hämtas.

Sidan uppdaterad: 2021-03-10