Slam och latrin

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

måndag 8.00–12.00, 13.00–16.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

Slam och latrin behöver hanteras så att det inte orsakar olägenhet för hälsa och miljö. Nyttjar du fastigheten sparsamt, eller står den helt tom kan du söka om förlängt intervall eller uppehåll i slamtömning.

Slam

Slamavskiljare för enskilda avlopp ska tömmas regelbundet för att den ska fungera som det är tänkt.

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar utförs av Dala Vatten och Avfalls entreprenör. På Dala Vatten och Avfalls webbplats hittar du information om avgifter, tömningsintervall med mera.

Om fastigheten nyttjas sparsamt eller om anläggningen är lågt belastad kan du ansöka om förlängt tömningsintervall. Kommer fastigheten vara obebodd kan du ansöka om uppehåll i slamtömning. Ansökan görs hos kommunens miljöenhet.

Latrin

Har du torrdass och har latrinkärl lämnar du dessa till återvinningscentralen i Limhagen. Läs mer på Dala Vatten och Avfalls webbplats.

Eget omhändertagande av latrin

Om du vill ta hand om latrin själv måste du kompostera det. För att avdöda sjukdomsframkallande bakterier ska kompostering ske minst 6 månader i kompostbehållare med tätt tak och botten.  När komposten är färdig kan du använda mullen som jordförbättringsmedel i trädgården. Det är inte tillåtet att gräva ned latrinet okomposterat eftersom det kan sprida sjukdomsframkallande bakterier. Läs mer om latrinkompostering på Avloppsguiden.

Latrin från husbil eller husvagn

Behöver du tömma latrin från din husbil eller husvagn finns det en tömningsplats vid rastplatsen intill riksväg 70 söder om Leksand.

Båtlatrin

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid Kajen i Leksand. Tömningsstationen ligger strax uppströms Leksandsbron. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön.

Sidan uppdaterad: 2019-07-09