Dricksvatten

Dricksvattenförsörjningen kan ske antingen genom anslutning till kommunalt vattenverk, gemensamhetsanläggning (byvatten) eller egen brunn. Läs om vad som gäller för den lösning som din fastighet har.