Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

VA-planering

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Öppnar torsdag 08.00

måndag 8.00–12.00, 13.00–15.30
tisdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
onsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
torsdag 8.00–12.00, 13.00–15.30
fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00
lördag Stängt
söndag Stängt

En VA-plan har tagits fram för Leksands kommun. I planen visar kommunen prioriteringen av utbyggnadsområden och hur vatten och avlopp ska hanteras.

Leksands kommun har ett ansvar för att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i kommunen. Planeringen syftar till att på bästa sätt förvalta och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen så att den stödjer samhällsutveckling och medför att de hälso- och miljökrav som ställs på dricksvatten och avloppshantering kan uppfyllas.

VA-planen togs fram i ett samarbete mellan kommunen och Dala Vatten och Avfall och fastställdes i juni 2016.

De områden som ligger först i tur för utbyggnad av kommunalt VA ligger i områden där nya detaljplaner planeras eller där det är stort bebyggelsetryck (perioden fram till år 2025). Aktuella områden är bland andra Hjortnäsheden, Sunnanäng, Heden och Styrsjöbo. Först kommer utredningar ske och det kommer att dröja några år innan utbyggnadsarbeten påbörjas.

Därefter finns det planer på utbyggnad i bland annat Laknäs-Östanhol.

Områden som är utpekade som tänkbara för kommunal anslutning perioden 2025-2035 är Kullsbjörken, Lima, delar av Hjortnäs samt Ytteråkerö.

Sidan uppdaterad: 2019-06-14