Eldningsförbud

Från och med torsdagen den 8 juni 2023 klockan 12.00 råder det eldningsförbud i Leksands kommun. 
Läs mer om förbudet här.

 

Grundskollärare 7-9, engelska, särskild undervisningsgrupp

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bild för annonsen Grundskollärare 7-9, engelska, särskild undervisningsgrupp

Dina arbetsuppgifter

Vi på Sammilsdalskolan söker dig som vill arbeta som lärare i vår särskilda undervisningsgrupp, Flex. Du kommer att ha huvudansvar för engelskaundervisningen för våra elever. Gruppen består av 13-18 elever, Du arbetar formativt med att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande och progression i enlighet med läroplanen. 

Du bidrar till att utveckla undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov i grupp och individuellt för att främja elevernas inlärning och för en god måluppfyllelse. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete, deltar i möten, konferenser och fortbildning och du samarbetar med dina kolleger och skolledningen kring gemensamma arbetsuppgifter som är ständigt förekommande i läraryrket. Du bör också ha en god förmåga att motivera och engagera eleverna och att skapa nya möjligheter för dem. 

Du kommer att ingå i ett arbetslag där behörigheten är hög. Det är meriterande om du har flera ämnen i din behörighet då lärargruppen arbetar tätt tillsammans och undervisningen skräddarsys utifrån elevernas individuella behov. Mentorskap ingår och bygger mycket på närhet till eleven samt god elevkännedom och att i en nära elevrelation stötta eleverna att nå läroplanens kunskapskrav. Du bidrar inom ramen för skolans uppdrag med all din kompetens och energi. Du arbetar aktivt i samarbete med dina arbetskollegor inom hela skolans verksamhet, för en kreativ lärmiljö och hittar därigenom vägar till en god utveckling samt ökad måluppfyllelse.

Tjänsten är heltid 100%

Din profil

Legitimerad lärare åk 7-9 i engelska (leg bifogas i ansökan). Om du har ytterligare ämnen du är behörig är det en fördel. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet med att arbeta med elever med särskilda behov. Ditt engagemang för undervisningen skapar en lärandemiljö för eleverna som möjliggör en stark utveckling från deras egna förutsättningar. Du medverkar i våra arbets- och ämneslag med din kompetens och ditt engagemang om eleverna och ser ämnesövergripande arbete som en drivkraft i vårt skolutvecklingsarbete. Därtill är du givetvis väl förtrogen med skolans styrdokument.

Viktigt att du även kan arbeta och hantera digital teknik (Leksands kommun får nationell utmärkelse för digital skolutveckling) i undervisningen exempelvis Google classroom. Undervisningen anpassas från varje elevs förutsättningar och dina lektioner drivs av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du organiserar och strukturerar arbetet från angivna mål.

Du är en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer med både elever och personal. Ditt engagemang, driv och ditt genuina intresse för skolan och hur den påverkas av omvärlden delar du aktivt och strukturerat med dina elever och kollegor. Utöver det vill vi gärna att du är välstrukturerad och har lätt att bygga relationer med människor.

Ditt ledarskap är starkt och tryggt såväl i som utanför klassrummet och du håller dig informerad om händelser i omvärld och elevernas vardag. Systematiskt reflekterar du över arbetet och tillsammans med kollegor är du aktiv i utvecklingsarbetet och tar medansvar både för den personliga som gruppens planering och vidareutveckling.

Vi erbjuder dig

För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det lyckas vi också med vår gemensamma uppgift.

Vi arbetar aktivt med att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi vill att all verksamhet ska ha ett hälsofrämjande synsätt och vi strävar efter ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling för alla medarbetare. Vi ser kompetensutveckling som självklart och nödvändigt. Alla medarbetare ska vara rätt rustad för sitt arbete och därför uppmuntrar vi våra medarbetare att vidareutvecklas genom exempelvis kurser, utbildningar och nätverkande.

På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss och vilka mervärden och förmåner du har som medarbetare. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs 

För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se

Din ansökan

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum är: 2022-05-30

Tillsättning sker efter överenskommelse. 

Vi rekryterar löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt. 

Läs mer på www.leksand.se och följ oss på sociala medier.

Välkommen med din ansökan!