Vikarie inom sociala sektorn

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

 • Sista ansökningsdatum: 2023-12-31

 • Yrke: Vikare inom vård och omsorg

 • Anställningsform: Vikariat

 • Omfattning: Timanställning

 • Kontakt:

  Sociala Sektorn

  recruit@leksand.se

Leksands kommun är rätt plats för dig som vill bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utvecklas inom ditt område och arbeta med Sveriges viktigaste jobb. Vår värdegrund hjälper dig i ditt dagliga arbete genom att visa vad som är viktigt och hur vi ska förhålla oss till varandra och dem vi är till för. Vår vision berättar vart vi är på väg.

Vikarie inom sociala sektorn 

Som timvikarie inom kommunens sociala sektor får du ett omväxlande och lärorikt arbete där du gör skillnad för en annan människa. Vårt uppdrag är att ge service, vård, stöd och omsorg av god kvalitet! Att arbeta inom vård och omsorg innebär att du lär känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet, men ställer även höga krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang.

Vi förväntar oss att du är en lyhörd människa med ett stort intresse för att möta människor i olika livssituationer med respekt och en förmåga att se till deras bästa efter varje individs enskilda förmågor. Du behöver ha en empatisk förmåga och ett bra förhållningssätt gentemot dem du möter samt vara flexibel och kunna anpassa dig efter olika förutsättningar. Vi ser även att du tar ansvar, kan hantera stressiga situationer samt har en personlig mognad.

Som timvikarie inom den sociala sektorn kan du välja att arbeta inom hemtjänsten, särskilt boende och/eller Lss.

Hemtjänst

Hemtjänsten hjälper många olika människor för att de ska klara av sin vardag i hemmet. Det är ett omväxlande och spännande arbete med många olika möten med kunder. Hemtjänstens uppdrag är att gör det möjligt för den enskilde att kunna bo kvar i sitt hem. Du kan förvänta dig varierande arbetsuppgifter från stort till smått som kan vara att hjälpa till med måltider, på och av klädning, förflyttning, personlig hygien, ledsagning och promenader, att känna trygghet och att bryta isolering. Serviceinsatser är tvätt, renbädd, inköp och städ.

Inom hemtjänsten tar vi oss till våra kunder genom att köra bil. Detta innebär att du ofta måste ha B-körkort.

Särskilt boende

Särskilt boende vänder sig till äldre som inte längre kan bo kvar hemma på grund av ett ökat vård- och omsorgsbehov. På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt för att hjälpa de äldre. Arbetet utgår från individens fysiska, psykiska samt sociala behov. Arbetsuppgifterna är att ge personlig omvårdnad, som till exempel att hjälpa till vid toalettbesök, personlig hygien, förflyttning, på och avklädning, hjälp vid måltider och tvätt.

Som omvårdnadspersonal på särskilt boende arbetar du tillsammans med kollegor, där ni tillsammans arbetar för att ge de äldre en god omvårdnad utifrån individuella behov. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra den boendes tillvaro meningsfull och stimulerande.


LSS

LSS innebär lagen om stöd och service och består av 10 olika insatser varav kommunen står för nio av insatserna. Insatserna ska främja goda levnadsvillkor för de som berörs av LSS. Vi inom kommunen har ansvar för gruppbostäder, servicebostad, boendestöd, personligt assistans, daglig verksamhet, korttids, fritids, ledsagare, kontaktperson och avlösare. Insatserna utformas individuellt efter varje individ i en genomförandeplan och syftar till att varje person ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället och så självständiga som det går.
Du kan förvänta dig ett roligt och omväxlande jobb där du gör märkbar skillnad i människors vardag så att de kan leva ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv utefter deras resurser. Att jobba med människor med funktionsvariationer är ett väldigt varierande jobb där du stöttar dem i deras vardag.

Din intresseanmälan

För att din intresseanmälan ska vara fullständig behöver du ha beställt hem ett belastningsregister. Belastningsregistret beställer du direkt på polisens hemsida.
När vi har tagit emot och behandlat din intresseanmälan, kontaktar vi dig när behov finns.


Välkommen med din intresseanmälan!

 • Sista ansökningsdatum: 2023-12-31

 • Yrke: Vikare inom vård och omsorg

 • Anställningsform: Vikariat

 • Omfattning: Timanställning

 • Kontakt:

  Sociala Sektorn

  recruit@leksand.se