Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Kommun och politik

Möte i kommunhusets plenisal

På de här sidorna kan du bland annat läsa om hur Leksands kommun styrs, hur kommunen är organiserad och vilka möjligheter och rättigheter till insyn som du har i kommunens verksamheter.