Arkiv

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

IT-samordnare och Arkivarie

Andrew Tutt-Wixner

Telefon: 0247-801 01

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

I kommunhusets arkiv förvaras kommunala handlingar. I det lokalhistoriska på Leksands kulturhus finns ett omfattande text-, bild- och föremålsarkiv.

Kommunhusets arkiv

I kommunhuset finns fyra arkiv för slutförvaring bestående av 1260 hyllmeter handlingar.
Här förvaras  en stor del av de handlingar som producerats under åren i kommunens olika verksamheter. Allt från originalprotokoll från 1800-talet till nutida protokoll och handlingar.

Förutom centralarkivet i kommunhuset finns ett antal närarkiv hos de olika verksamheterna.

För att ta del av arkiverade handlingar från kommunhusets arkiv, kontakta arkivarien. För kontaktuppgifter se "kontakta oss" högst upp på sidan.

Lokalhistoriska arkivet

Det lokalhistoriska arkivet ligger i  Leksands kulturhus. Arkivet består av textarkiv, bildarkiv, föremålsarkiv, en konstsamling och ett studiebibliotek.

Sidan uppdaterad: 2023-10-13