Diarium - Hur kan du använda diariet?

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

IT-samordnare och Arkivarie

Andrew Tutt-Wixner

Telefon: 0247-801 01

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Registrator

Ann-Sofie Borg

Telefon: 0247-801 26

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Administrativ koordinator

Helen Norling

Telefon: 0247-801 78

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Nämndsekreterare

Sophia Ek

Telefon: 0247-800 90

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Nämndsekreterare

Anna-Carin Ingels

Telefon: 0247-805 31

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Nämndsekreterare

Angelica Maalouf

Telefon: 0247-804 00

E-postadress:

Kommunsekreterare

Lotta Arnesson

Telefon: 0247-801 98

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Handlingar och ärenden hanteras varje dag året om hos kommunen. I diariet hittar du handlingar, ärenden, kallelser och protokoll som är skapade hos eller som har skickats till Leksands kommun.

Diarium

För att hålla reda på alla handlingar som kommer in eller upprättas inom kommunen registreras de i diariet. Varje handling får ett unikt handlings-id och varje ärende får ett unikt ärendenummer. I diariet finns dokumentation av den kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter i olika ärenden. 

Hur kan du använda diariet?

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns inom kommunen, förutom de som är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas.

Du kan, dygnet runt, skicka din begäran om allmänna handlingar till kommunens officiella brevlåda, kommun@leksand.se. Din begäran behandlas under kommunens ordinarie öppettider.  

Vid så kallad klämdag, vardag mellan två helgdagar, är samtliga av kommunens sektorer bemannade för utlämning av handlingar mellan klockan 10.00-12.00. Kontakta kommunens växel, telefon 0247-800 00, för närmare besked.

Registratorer

Varje nämnd/utskott/sektor har en ansvarig registrator. Om du vill ta del av någon handling är du välkommen att ta kontakt med någon av registratorerna alternativt arkivarien om det gäller äldre handlingar. Se kontaktuppgifter högst upp på sidan.

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-13