Regler för sekretess

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Vissa handlingar inom kommunen kan vara sekretessbelagda helt eller delvis, det vill säga hemliga.

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara hemliga och inom vilken verksamhet.

Om du begär att ta del av en handling avgör kommunen, med stöd av lagen, vilka uppgifter som omfattas av sekretess och vilka som är offentliga och därmed kan lämnas ut. Ett sådant beslut har du alltid rätt att överklaga. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Sidan uppdaterad: 2020-09-25