Utlämnande av betyg, skolhälsovårds- och barnhälsovårdsjournaler

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här kan du läsa om utlämnande av betyg, skolhälsovårdsjournaler och barnhälsovårdsjournaler.

Betyg

Betyg från grundskolan, Leksands gymnasium och vuxenutbildningen lämnas ut av skolan där eleven studerade, med vissa undantag för äldre betyg.

Skolhälsovårdsjournaler

Fram till fem år efter att eleven lämnat skolan kan skolhälsovårdsjournalen lämnas ut av skolsköterskan. Efter fem år kan journalen lämnas ut av Leksands kommuns centralarkiv.

Skolsköterska
Britt Gidlöf

Centralarkivet
Andrew Tutt-Wixner

Barnhälsovårdsjournaler

Fram till fem år efter att eleven lämnat skolan kan barnhälsovårdsjournalen lämnas ut av skolsköterskan. Efter fem år skickas journalerna till det landsting som eleven föddes inom.

Skolsköterska
Britt Gidlöf

Centralarkivet
Andrew Tutt-Wixner

Sidan uppdaterad: 2020-09-25