Siljan-Japanstiftelsen

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Internationell koordinator

Lena Ryen-Laxton

Telefon: 0247-803 77

E-postadress:

Ansökningsblankett Siljan-Japanstiftelsen

Skriftlig rapport

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag, få information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Siljan-Japanstiftelsen (personuppgiftsansvarig) behöver använda dina personuppgifter för att hantera administration av ansökningar, utbetalning av stipendier och kommunikation kring ansökningar eller frågor till stiftelsen. Efter särskilt godkännande från ansökanden kan namn och organisation även publiceras på Siljan-Japanstiftelsens webbsida och Facebooksida. Dina uppgifter kommer endast att användas i dessa syften. Dina personuppgifter används enligt 6.1e i dataskyddsförordningen allmän intresse). Ditt namn och organisation/funktion kommer att bevaras i arkivsyfte i minnesanteckningar och närvarolista. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Du kan ha rätt enligt GDPR att få ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta/personuppgiftsansvarig via Siljan-Japanstiftelsens sekreterare lena.ryen@leksand.se

Siljan-Japanstiftelsen främjar kontakter mellan Siljansregionen och Japan. Här kan du få mer information om stiftelsen och stipendieansökan.

Bakom Siljan-Japanstiftelsen står Leksands kommun, Gagnefs kommun, Rättviks kommun, Tomoku Hus AB, Leksands Sparbank, Stiftelsen hantverk och utbildning samt Leksandsdörren AB.

Stiftelsens ändamål

Siljan-Japanstiftelsens ändamål är:

  • att främja ungdoms- och studerandeutbyte mellan Japan och Siljansregionen.
  • att främja information och utbildning om levnadsförhållanden i Japan och Sverige.
  • att stödja idrottsligt och kulturellt utbyte mellan Japan och Siljansregionen.
  • att stödja samverkan inom näringslivsområdet mellan Japan och Siljansregionen.
  • att främja och utveckla förbindelserna mellan Siljansregionen och Japan.

Siljansregionen definieras i detta fall som Gagnefs, Leksands och Rättviks kommun.

Stipendieansökan

Privatpersoner, organisationer, föreningar och företag kan söka medel för att utbyten och projekt som går i linje med stiftelsens ändamål.

Utdelningarna sker två gånger per år, i maj och december. Ansökningsdatum år 2020 är den 27 april och den 22 november.

Information i samband med corona- covidpandemin

Förutsättningarna för hur vi reser och träffas globalt har genom corona- covid 19 - pandemin förändrats. Under rådande omständigheter så väljer Siljan-Japanstiftelsen att i samband med sårens ansökningar inte uppmuntra ansökningar till resande under 2020. 

Istället uppmuntrar stiftelsen gärna initiativ till att behålla kontakter mellan Siljansbygden och Japan på annat sätt samt inventering och dokumentering av befintliga utbyten. 

Redan beviljade stipendier, som normalt gäller ett år, kan förlängas. Kontakta Siljan-Japanstiftelsen: lena.ryen@leksand.se

För närvarande har Japan inreseförbud för icke japanska medborgare.

 

Sidan uppdaterad: 2020-04-28