Siljan-Japanstiftelsen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Internationell koordinator

Lena Ryen-Laxton

Telefon: 0247-803 77

E-postadress:

Ansökningsblankett Siljan-Japanstiftelsen

Skriftlig rapport

Dina personuppgifter - det här har du rätt att göra

Enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) har du rätt

  • att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi har sparat
  • att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att radera, rätta eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter
  • att klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som tidigare hette Datainspektionen
  • eller begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Siljan-Japanstiftelsen (personuppgiftsansvarig) behöver använda dina personuppgifter för att hantera administration av ansökningar, utbetalning av stipendier och kommunikation kring ansökningar eller frågor till stiftelsen. Efter särskilt godkännande från ansökanden kan namn och organisation även publiceras på Siljan-Japanstiftelsens webbsida och Facebooksida. Dina uppgifter kommer endast att användas i dessa syften. Dina personuppgifter används enligt 6.1e i dataskyddsförordningen allmän intresse). Ditt namn och organisation/funktion kommer att bevaras i arkivsyfte i minnesanteckningar och närvarolista. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Du kan ha rätt enligt GDPR att få ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att behandlingen upphör genom att kontakta/personuppgiftsansvarig via Siljan-Japanstiftelsens sekreterare lena.ryen@leksand.se

Siljan-Japanstiftelsen främjar kontakter mellan Siljansregionen och Japan. Här kan du få mer information om stiftelsen och stipendieansökan.

Bakom Siljan-Japanstiftelsen står Leksands kommun, Gagnefs kommun, Rättviks kommun, Tomoku Hus AB, Leksands Sparbank, Stiftelsen hantverk och utbildning samt Leksandsdörren AB.

Stiftelsens ändamål

Siljan-Japanstiftelsens ändamål är:

  • att främja ungdoms- och studerandeutbyte mellan Japan och Siljansregionen.
  • att främja information och utbildning om levnadsförhållanden i Japan och Sverige.
  • att stödja idrottsligt och kulturellt utbyte mellan Japan och Siljansregionen.
  • att stödja samverkan inom näringslivsområdet mellan Japan och Siljansregionen.
  • att främja och utveckla förbindelserna mellan Siljansregionen och Japan.

Siljansregionen definieras i detta fall som Gagnefs, Leksands och Rättviks kommun.

Stipendieansökan

Privatpersoner, organisationer, föreningar och företag kan söka medel för att utbyten och projekt som går i linje med stiftelsens ändamål.

Utdelningarna sker två gånger per år. Ansökningar för våren 2024 tas emot fram till den 20 februari och för hösten den 18 september.

Vill du bifoga en bilaga till din ansökan mejlar du den till Lena Ryen.

Sidan uppdaterad: 2023-10-19