Vänorter och internationella partnerskap

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Internationell koordinator

Lena Ryen-Laxton

Telefon: 0247-803 77

E-postadress:

Ulrika Liljeberg och Masaki Miyaji vid majstångsresningen vid det nya köpcentret i Tobetsu
Ulrika Liljeberg, Leksands kommunstyrelseordförande och Masaki Miyaji, Tobetsus borgmästare deltar i majstångsresningen vid ett nytt svenskinspirerat köpcentrum i Tobetsu.

Leksands kommun har sju officiella vänorter och en partnerskapskommun. Leksand engagerar sig i internationella projekt och utbyten som stödjer kommunens utveckling.

I första hand samarbetar Leksand med sina vänorter.

Leksands vänorter är:

Leksands partnerskapskommun är:

  • Soroti, Uganda

Elevutbyte

Leksands gymnasieskola har utvecklat flera goda internationella kontakter genom åren, bland annat med Soroti Secondary School i Uganda samt Tobetsu, Japan.  

Partnerskapsprojekt

Leksands kommun samarbetar med Soroti Municipality, Uganda för att genom partnerskapsprojekt på olika sätt utveckla lokal demokrati. 2017 startade ett projekt med tema entreprenörskap, hållbarhet och nätverkande för att underlätta för långtidsarbetslösa att hitta en väg till egen försörjning. Projektet pågår under 2020. Under åren 2010-2012 drevs ett partnerskapsprojekt som fokuserade på avfalls- och resurshantering. Projekten finansieras av ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati.

Läs mer om ICLD.

Sidan uppdaterad: 2022-04-14