Vänorter och internationella partnerskap

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Internationell koordinator

Lena Ryen-Laxton

Telefon: 0247-803 77

E-postadress:

Leksands kommun har sju officiella vänorter och en partnerskapskommun. Leksand engagerar sig i internationella projekt och utbyten som stödjer kommunens utveckling.

I första hand samarbetar Leksand med sina vänorter.

Leksands vänorter är:

Leksand hade även en partnerskapskommun mellan åren 2008-2022 i Soroti, uganda.

Elevutbyte

Leksands gymnasieskola har utvecklat flera goda internationella kontakter genom åren, bland annat med Soroti Secondary School i Uganda samt Tobetsu, Japan.  

Under 2023 genomförs utbyte med Soroti Secondary school. Uganda och Kuchl Österrike.

Partnerskapsprojekt

Leksands kommun samarbetar med Soroti Municipality, Uganda för att genom partnerskapsprojekt på olika sätt utveckla lokal demokrati. 2017 startade ett projekt med tema entreprenörskap, hållbarhet och nätverkande för att underlätta för långtidsarbetslösa att hitta en väg till egen försörjning. Under åren 2010-2012 drevs ett partnerskapsprojekt som fokuserade på avfalls- och resurshantering. Projekten finansieras av ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati. Under åren 2017-2022 har ett projekt med fokus stöd till långtidsarbetslösa genomförts.

Läs mer om ICLD.

Sidan uppdaterad: 2023-04-03