Verksamhetsstyrning

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

I Leksands kommun finns en "kvalitets-modell" med syfte att stödja alla verksamheter i det systematiska kvalitetsarbetet och beskrivs genom en bild i form av ett färgsatt tredimensionellt "hjul".

 

I Leksands kommun finns visionen "Det är lätt att leva i Leksand". 15 mål anger riktningen för förvaltningens arbete. VISION och MÅL är beslutade i kommunfullmäktige och alla som arbetar i Leksands kommun ska tillsammans sträva för att uppnå dem. Detta symboliseras av "bottenplattan" och den gula färgen i "hjulet".

I kommunens olika verksamheter GENOMFÖR medarbetare dagligen många viktiga aktiviteter. Detta symboliseras av den blå cirkeln.

Alla verksamhet når fram till olika RESULTAT. Det kan vara ekonomiska resultat och olika kvalitetsresultat som betyg i skolan, bemötande inom äldreomsorgen eller simhallens öppettider. Alla vill ha en bra kommunal verksamhet och vi vill få ut så mycket som möjligt av kommunens skatteintäkter. Därför måste vi följa upp resultaten så att vi ser att vi gör rätt saker enligt lagar, förordningar och politiska beslut. Detta symboliseras av den gröna tårtbiten.

När vi har fått fram resultaten behöver dom ANALYSERAS. Det gäller att titta både på kvalitetsresultat och ekonomiresultat. I analysarbetet är det viktigt att föra en dialog inom verksamheterna så att alla känner sig delaktiga. Man kan ställa sig frågor som: Varför ser det ut som det gör och vad beror det på? Måste vi göra några förändringar? Detta symboliseras av den gula tårtbiten.

När man är klar med analysarbetet och har fått svar på sina frågor, är det dags att PLANERA verksamheten. Nu fastställs vilka prioriterade områden verksamheten ska satsa på och vilka åtgärd som behöver göras för att nå uppsatta mål. I budgetplaneringen fördelas resurserna utifrån det som är planerat. Detta symboliseras av den lila tårtbiten.

Det systematiska kvalitetsarbetet består alltså av uppföljning av RESULTAT, ANALYS och PLANERING av verksamheten. Genomförandet pågår ständigt och stannar aldrig av. Däremot kan det förändras ibland om det behövs.

 

Sidan uppdaterad: 2019-12-04