Kommunens organisation

Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, flankeras av kommundirektör Göran Wigert till höger och kommunsekreterare Björn Arrias till vänster.

Kommunstyrelsen Leksands Kommun 2018Björn Arrias, sekreterare, Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Göran Wigert, kommundirektör