Eldningsförbud i Leksands kommun

Det är ett så kallat normalt eldningsförbud. Det innebär bland annat att du får grilla i din egen trädgård, men inte elda trädgårdsavfall. Observera att grillning/matlagning i egen trädgård inte är tillåtet om tomten är så nära skog att elden lätt kan spridas till skog.

Läs mer om vad som gäller vid ett eldningsförbud

Kommunens organisation

Kommunstyrelsens ordförande, Ulrika Liljeberg, flankeras av kommundirektör Göran Wigert till höger och kommunsekreterare Björn Arrias till vänster.

Kommunstyrelsen Leksands Kommun 2018Björn Arrias, sekreterare, Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Göran Wigert, kommundirektör