Bolag och stiftelser

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Leksand kommun har två helägda bolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Kommunen är också delägare i åtta andra bolag eller föreningar och har stiftat en egen stiftelse.

Leksandsbostäder AB

Leksandsbostäder AB är idag kommunens största bostadsföretag. Företaget har i huvudsak lägenheter i Leksand, Insjön, Siljansnäs och Djura men även en del lokalfastigheter i Leksand och Insjön samt äldreboenden i Leksand, Insjön och Siljansnäs.

Förutom det egna fastighetsbeståndet har bolaget även förvaltningsuppdrag för administrativ och teknisk förvaltning av kommunägda fastigheter, förutom fritidsanläggningar, samt även gator, vägar, parker och offentliga platser.

Leksand Vatten AB

Leksand Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Leksand Vatten AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-anläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen.

Dala Vatten och Avfall AB

Leksand Vatten AB:s verksamheter drivs och administreras av kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB, gemensamt ägt av Leksands, Gagnefs, Rättviks och Vansbro kommuner.

Stiftelsen Leksand Naturvårdsfond

Leksands kommun har stiftat en stiftelse – Stiftelsen Leksand Naturvårdsfond. Stiftelsen har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Leksands kommun.

Stiftelsens ändamål är, att genom markköp, markbyte eller på annat sätt säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer, exempelvis orörd natur, områden som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden såsom ängs- och hagmarker, eller områden som på annat sätt kan förstärka flora och fauna i Leksands kommun.

Delägare i bolag och föreningar

Kommunen är också delägare i ett antal bolag och föreningar:

 • AB Dalatrafik
 • Dala Energi AB
  - Ulrika Liljeberg (C), ledamot (kommunens representant)
 • Musik vid Siljan
 • Visit Dalarna
  - Per Strid, tjänsteman, ledamot (kommunens representant)
 • Dalhalla Förvaltning AB
 • Föreningen Leksand-Gagnefs Företagshälsovård
 • Föreningen Sätergläntan
  - Lena Forssell (-), ledamot
  - Eva Kempff (C), ersättare
 • Kommuninvest Ekonomisk Förening

Leksands kommun representeras av ombud på ett antal bolagsstämmor. Här är representanterna:

Leksandsbostäder AB

 • Ulrika Liljeberg (C),  ordinarie ombud
 • Viktor Zakrisson, (S), ersättare

Leksand Vatten AB

 • Ulrika Liljeberg (C) ordinarie ombud

Dala Energi AB

 • Sebastian Larsson, (M) ordinarie ombud

Dala vatten och avfall AB

 • Ulrika Liljeberg (C), ordinarie ombud
 • Viktor Zakrisson (S), ersättare

Utveckling i Dalarna Holding AB

 • Ulrika Liljeberg (C), ordinarie ombud
 • Viktor Zakrisson (S), ersättare

Dalhalla förvaltning AB

 • Ulrika Liljeberg (C), ordinarie ombud

Kommuninvest

 • Ulrika Liljeberg (C), ordinarie ombud

Stiftelsen Leksand naturvårdsfond

 • Sebastian Larsson (M), ledamot
 • Åsa Rydell, tjänsteman och sekreterare i stiftelsen

Stiftelsen Mas Olles gammelgård

 • Jan Danielsen (KD), ledamot
 • Beth Holzman(S), ledamot
 • Mats Oscarsson (S), ersättare

Stiftelsen M/S Gustaf Wasa

 • Sebastian Larsson (M), ledamot
 • Kent Dahlquist (S), ersättare

Stiftelsen Karl och Kerstin Jones minne

 • Ulrika Liljeberg (C), ledamot
 • Per-Erik Ingels (C), ledamot

Gustaf Ankarcronas stiftelse

 • Aarno Magnusson (C), ordförande
 • Land Alice Gustafsson (C), ledamot
 • Birgitta Jansson (S), ledamot
 • Inga-Lill Öhman (M), ersättare
 • Erica Strid (KD), ersättare
 • Victor Zackrisson, (S), ersättare

Region Dalarna (kommunalförbund)

 • Ulrika Liljeberg (C), ledamot
 • Viktor Zakrisson (S), ersättare

Nedansiljans samordningsförbund FINSAM

 • Tomas Bergsten (C) ledamot
 • Ingrid Rönnblad (S), ersättare

Huvudmän i Leksands sparbank

 • Marie Johansson Grop (C), ledamot
 • Charlotta Willhans (C), ledamot
 • Mats Stenmark (M), ledamot
 • Magdalena Laurell (KD), ledamot
 • Stefan Hilmersson (M), ledamot
 • Birgitta Jansson (S), ledamot
 • Kajsa Fredholm (V), ledamot

 

Sidan uppdaterad: 2022-03-07