Hur fungerar kommunen?

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Bilder för kommunens Intranet, Björkbacken Siljansnäs, Matilda Nyström med Siv Lissåker händer.

Leksands kommun sköter om många saker som människorna som bor här har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Det kommunala självstyret ger kommunen frihet att själv bestämma om sin verksamhet. En kommun är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga. Det här måste kommunen erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik
 • Bostadsförsörjning

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-08