Kommunalråd och oppositionsråd

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Kommunalråd

Ulrika Liljeberg

Telefon: 0247-801 24, 070-237 33 07

E-postadress:

Bild på Ulrika Liljeberg

Ordförande för samhällsbyggnadsutskottet

Sebastian Larsson

Telefon: 0247-803 17

E-postadress:

Bild på Sebastian Larsson

Ordförande för utbildningsutskottet

Tomas Bergsten

Telefon: 0247-802 63

E-postadress:

Bild på Tomas Bergsten

Ordförande för sociala utskottet

Kenneth Dahlström

Telefon: 0247-805 38, 072-725 27 61

E-postadress:

Bild på Kenneth Dahlström

Oppositionsråd

Viktor Zakrisson

Telefon: 0247-803 73, 072-547 08 05

E-postadress:

Bild på Viktor Zakrisson

Leksands kommun har ett kommunalråd, ett oppositionsråd och tre deltidsarvoderade förtroendevalda. Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen och företräder den politiska ledningen.

Ulrika Liljeberg (C) 

Ulrika Liljeberg

Ulrika Liljeberg (C) är Leksands kommuns kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Hon företräder den politiska ledningen och har det övergripande ansvaret för kommunen. I Leksand är kommunalrådet förtroendevald på heltid, 100 procent, och har sin arbetsplats i kommunhuset i Leksand.

Ulrika Liljeberg är även ordförande för allmänna utskottet, ordförande i krisledningsnämnden, styrelseledamot i Dala Energi AB och ledamot i kommunfullmäktige.

Kenneth Dahlström (C)

Kenneth Dahlström

Kenneth Dahlström (C) är ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i socialutskottet. Han är även ordförande i individnämnden samt ledamot i allmänna utskottet, krisledningsnämnden och kommunfullmäktige. Han är dessutom ledamot i länets gemensamma hjälpmedelsnämnd och språk- och tolkningsnämnden. Kenneth är deltidsarvoderad förtroendevald på 75 procent och har sin arbetsplats i kommunhuset i Leksand.

Tomas Bergsten (C)

Tomas Bergsten är ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i utbildningsutskottet, ordförande i VIA-nämnden - gemensam nämnd Leksand/Rättvik och vice ordförande i individnämnden. Han är även ledamot i allmänna utskottet, ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i krisledningsnämnden, samt ordförande i Nedansiljans samordningsförbund (Finsam). Tomas är deltidsarvoderad förtroendevald på 75 procent och har sin arbetsplats i kommunhuset. 

Sebastian Larsson (M)

Sebastian Larsson (M) är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Han är även 1:e vice ordförande i allmänna utskottet, 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige. Sebastian är deltidsarvoderad förtroendevald på 75 procent och har sin arbetsplats i kommunhuset i Leksand.

Viktor Zakrisson (S)

Viktor Zakrisson

Viktor Zakrisson (S) företräder den politiska oppositionen i Leksand. Han är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i krisledningsnämnden. Han är även 2:e vice ordförande i allmänna utskottet och ledamot i kommunfullmäktige. 

Viktor är oppositionsråd på halvtid och har sin arbetsplats i kommunhuset i Leksand.

Sidan uppdaterad: 2022-08-12