Kommunstyrelsen

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Komstyrel ordf

Ulrika Liljeberg

Telefon: 0247-801 24, 070-237 33 07

E-postadress:

Bild på Ulrika Liljeberg

Överförmyndare och Kommunsekreterare

Lotta Arnesson

Telefon: 0247-801 98

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Kommunstyrelsen är Leksands kommuns ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen.

Kommunstyrelsen ansvarar dels för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, dels för samordning av ekonomi och budget.  Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra utskott:

 • allmänna utskottet
 • samhällsbyggnadsutskottet 
 • socialutskottet
 • utbildningsutskottet

  Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter

 • Leda och samordna kommunens angelägenheter 
 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
 • Begära in synpunkter från utskott, nämnder och anställda i kommunen 
 • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet 
 • Ha uppsikt över kommunens utskott, nämnder och bolag
 • Genomföra kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens ledamöter och möten

Kommunstyrelsen i Leksand har 15 ledamöter och cirka 35 ersättare. Antalet ersättare kan variera från månad till månad. Liksom i kommunfullmäktige har de partier som fått flest röster i valet flest platser i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens sammanträden hålls enligt ett fastställt schema. I regel sammanträder kommunstyrelsen en gång i månaden.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 

 

Sidan uppdaterad: 2022-08-12