Rådgivande organ

Det finns fem rådgivande organ, så kallade samrådsgrupper, för i första hand ömsesidigt informationsutbyte mellan gruppernas medlemmar och kommunen.